Đội ngũ giáo viên

 

THẾ DƯƠNG

THẾ DƯƠNG

Năm sinh: 1980

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Viện Ngôn ngữ học

THÚY HỒNG

THÚY HỒNG

Năm sinh: 20/05/1976

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Đại học KHXH và NV

MAI HƯƠNG

MAI HƯƠNG

Năm sinh: 02/6/1983

Trình độ: Tiến sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

THU HIỀN

THU HIỀN

Năm sinh: 24/05/1974

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Đại học KHXH & NV

VƯƠNG HUY

VƯƠNG HUY

Năm sinh: 28/09/1981

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Đại học KHXH&NV

BÍCH NGỌC

BÍCH NGỌC

Năm sinh: 18/11/1985

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn học

Nơi công tác: Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

ÁNH TUYẾT

ÁNH TUYẾT

Năm Sinh: 23/02/1991

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Hán nôm

Nơi công tác: Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội

HỒNG VÂN

HỒNG VÂN

Năm sinh: 11/09/1985

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Văn hóa học

Nơi công tác: Đại học Văn hóa Hà Nội

LƯU VÂN

LƯU VÂN

Năm sinh: 24/09/1994

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Đại học KHXH&NV

NGUYỄN PHƯỢNG ANH

NGUYỄN PHƯỢNG ANH

Năm sinh: 12/7/1982

Trình độ: Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học, VN học

Nơi công tác: Học viện An ninh nhân dân

ĐẶNG VĂN THỊNH

ĐẶNG VĂN THỊNH

Năm sinh: 31/12/1991

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN

    CONSULTANT SERVICE

    Please fill in this form, we will contact you soon to provide some more information

    Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết:
                     Mobile: (+84) 0904.666.419